Logistics Overall performance Index

 Logistics Performance Index Article

CHƯƠNG you: GIỚI THIỆU VỀ CHỈ TIÊU LPI

Phần 1: LOGISTICS & TẦM QUAN TRỌNG CỦA LOGISTICS: 1 ) Logistics:

" Logistics là quá trình tối ưu hóa về địa điểm và thời điểm, vận chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm đầu tiên của chuỗi cung ứng qua các khâu sản xuất phân phối cho đến tay người tiêu dùng cuối cùng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. (GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân Quản trị Logistics – NXB Thống kê 2006). 2 . Tầm quan trọng của Logistics trên thế giới:

Hệ thống Logistics góp một phần hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế trên cả thế giới thông qua việc lưu thông phân phối hàng hoá, trao đổi giao lưu thương mại giữa các vùng trong nước với nhau. Qua đó đã góp phần vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh từ sự phân công lao động quốc tế, do quá trình toàn cầu hoá tạo ra. Bên cạnh đó hệ thống Strategies còn góp phần vào việc phân bố các ngành sản xuất một cách hợp lý để đảm bảo sự cân đối và tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế trên thế giới bởi mỗi một vùng địa lý có những đặc điểm về địa hình khác nhau, nguồn tài nguyên khoáng sản khác nhau và có phương thức lao động, tập quán khác nhau. Hoạt động Logistics không những làm cho quá trình lưu thông, phân phối được thông suốt, chuẩn xác và an toàn, mà còn giảm được chi phí vận tải. Nhờ đó hàng hoá được đưa đến thị trường một cách nhanh chóng kịp thời. Phần 2: CHỈ SỐ LPI:

1 . Tб»•ng quan vб»Ѓ LPI:

Logistics quan trọng đối sự phát triển của nền kinh tế toàn thế giới, và để biết năng lực Logistics của mỗi quốc gia trên thế giới người konstruera sử dụng chỉ tiêu LPI tức là Strategies performance index. Đây là chỉ số do ngân hàng Universe Bank đưa ra dùng để xếp hạng và công bố tại tại Washington, Hoa Kỳ. Vào năm 3 years ago, lần đầu tiên Ngân hàng thế giới (The World Bank) công bố báo cáo về chỉ số LPI của các quốc gia trên thế giới. Báo cáo mang tên " Kết nối để cạnh tranh: ngành logistics trong nền kinh tế toàn cầu” (Connecting to compete: trade strategies in the global economy) được thực hiện bằng cách khảo sát ý kiến của những người trực tiếp tham gia vào hoạt động logistics tại hơn one hundred and fifty quốc gia trên toàn thế giới theo chu kỳ 2 năm/lần. 1 ) 1 Đối tượng nghiên cứu của chỉ tiêu LPI:

Logistics Performance Index (LPI) Д‘Ж°б»Јc xГўy dб»±ng dб»±a trГЄn thГґng tin tб»«В mб»™t bбєЈng cГўu hб»Џi Д‘Ж°б»Јc tбєЎo bб»џi hЖЎn 800 chuyГЄn gia logisticsВ trГЄn toГ n cбє§u, cГЎc nhГ Д‘iб»Ѓu hГ nh hoбє·c cГЎc Д‘бєЎi lГЅ cung cấp dб»‹ch vụ hбє­u cбє§n lб»›n nhất thбєї giб»›iВ. В Mб»—i bбєЈng yГЄu cбє§uВ mб»©c Д‘б»™ hoбєЎt Д‘б»™ng trong bбєЈy khu vб»±c hбє­u cбє§n cho tГЎm quб»‘c gia mГ hб»Ќ tiбєїn hГ nh kinh doanh. В Дђб»‘i tЖ°б»Јng nghiГЄn cб»©u của chỉ tiГЄu LPI lГ nhб»Їng cГґng dГўn б»џ tГЎm quб»‘c gia Д‘Ж°б»Јc chб»Ќn ra dб»±a trГЄn cuб»™c khбєЈo sГЎtВ dГІng chбєЈy thЖ°ЖЎng mбєЎi, mб»©c thu nhбє­p, vб»‹ trГ­ Д‘б»‹a lГЅ của quб»‘c gia ngЖ°б»ќi trбєЈ lб»ќi (ven biб»ѓn, đất liб»Ѓn), vГ tất cбєЈ Д‘б»Ѓu lГ lб»±a chб»Ќn ngбє«u nhiГЄn. CГЎcВ quб»‘c gia Д‘Ж°б»Јc lб»±a chб»Ќn Д‘Ж°б»Јc trГ¬nh bГ y trong ma trбє­n dЖ°б»›i Д‘Гўy.

| Những nước được đánh giá có thu nhập thấp| Những nước được đánh gia có thu nhập trung bình| Những nước được đánh giá có thu nhập cao| Những nước ven biển| 5 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất+3 quốc gia đối tác quan trọng nhất| a few quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất+1quốc gia đối tác nhập khẩu quan trọng nhất+4 quốc gia ngẫu nhiên, mỗi quốc gia đến từ mỗi nhóm dưới đây: AfricaEast Asia and Central AsiaLatin AmericaOECD and Europeless Central Asia| Hai nước ngẫu nhiên trong một danh sách 5 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất và a few đối tác quốc gia  nhập khẩu quan trọng nhất

SГЎu quб»‘c gia ngбє«u nhiГЄn, mб»™t trongВ

từ mỗi nhóm quốc gia:  a. Africab. East Asia andCentral Asiac. Latin Americad. OECD and EuropeRespondents from less Central Asia| Những nước nằm hoàn toàn trong đất liền| 4 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất+2 quốc gia đối tác nhập khẩu quan trọng nhất+2 quốc gia có cầu đất liền(Two property bridge countries)| 3 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất+1quốc gia đối tác nhập khẩu quan trọng nhất+2 quốc gia có cầu đất liền(Two land bridge countries)+2 quốc gia ngẫu nhiên, mỗi quốc gia chọn từ mỗi nhóm: a. The african continent and East Asiaand...

 Life Dissertation
Life Dissertation

Disregarding Through Throughout the book " Breaking Through, ” Francisco Jinemez talks about many topics. This book is an interesting and a must examine book for many who moving…...

 Abc Example Solution Dissertation
Abc Example Solution Dissertation

Assignment 1 Functions Management 2 Yankee Fork and Hoe Company (YFHC) Total (50) MarksWeightage 10% Lead Questions for Project 1 1 . What style…...

 everyday employ Essay
everyday employ Essay

Introduction " Everyday Use" was published early in Alice Walker's writing career, appearing in her collection In Love and Problems: Stories of Black Females in 1973. The work was enthusiastically…...

 Essay regarding Lord of the Flies Antrhopology
Essay regarding Lord of the Flies Antrhopology

Thomas Hobbes was one of the most controversial philosophers of all time. This individual argued that the, " Life of person [is] solo, poor, unpleasant, brutish, and short” (Hobbes…...

 Hamlet versus Revenge Article
Hamlet versus Revenge Article

Shelby Catala Friday The fall of 1st, 2013 English III The Reoccurrence of Payback The play Hamlet written by Shakespeare can be analyzed and…...

 Cold Warfare Essay
Cold Warfare Essay

FROSTY WAR VIDEO QUESTIONS 1 . Stalin forced his visitors to give up meals in order to fund the Cold War. This individual believed that giving up foodstuff;…...